Disclaimer

Van deze site mag niets worden overgenomen of verveelvoudigd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mediclinic. Mediclinic accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door de informatie aangeboden op www.mediclinic.be. 

Deze website heeft tot doel u een duidelijk en wetenschappelijk gefundeerd overzicht te geven van de medische technieken welke kunnen aangewend worden voor esthetische, plastische chirurgie en drematologie.

In deze site vindt u tal van mogelijkheden en voordelen van de meest relevante technieken. Daarnaast vindt u hier ook de beperkingen en de risico's beschreven. Dit laatste is minstens even belangrijk om u een veilige, comfortabele en aangepaste behandeling te kunnen aanbieden, welke tevens voldoet aan uw verwachtingen.

Daar het zeer belangrijk is om u goed te informeren en te oriënteren, worden hier verschillende topics uitvoerig toegelicht. Uiteraard kan deze informatie het persoonlijk consult met de arts niet vervangen.